Đối tượng

  1. Các doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp (startup), nhóm nghiên cứu, hoặc cá nhân có giải pháp công nghệ, sản phẩm “xanh” trong các nhóm ngành bất động sản, xây dựng, nội thất, kiến trúc. Ưu tiên cho các ứng viên có sở hữu lõi công nghệ
  1. Doanh nghiệp hoặc startup, dự án đã có sản phẩm ra thị trường, hoặc ít nhất đã có phiên bản mẫu hoạt động được (working MVP) và có minh chứng nhu cầu của thị trường với sản phẩm/ giải pháp. Ưu tiên cho các doanh nghiệp đã có doanh thu
  1. Doanh nghiệp hoặc startup đang ở giai đoạn tăng trưởng, cần các nguồn lực hỗ trợ
  1. Chương trình mở cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đối với doanh nghiệp hoặc nhóm dự án quốc tế, điều kiện tiên quyết để tham gia chương trình là thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam