Green-innovation-fellowship-cocovie

Cocovie

green-innovation-fellowship-cocovie

COCOVIE có nghĩa là “cuộc sống dừa” “Coconut + La vie”, mô hình kinh doanh là xây dựng hệ sinh thái quanh trái dừa thông qua thiết lập hệ thống quản lý chuỗi cung ứng zero waste và phát triển các dòng sản phẩm từ dừa để phục vụ các nhu cầu hàng ngày của lối sống hiện đại – bao gồm Thực Phẩm & Đồ Uống, Hóa Mỹ Phẩm, Spa, Nhà ở & Gia đình.

COCOVIE means ‘coconut life- a combination of Coconut and La vie (French for life). Our business model is built around creating an ecosystem centered on coconuts by establishing a zero-waste supply chain management system and developing a range of coconut-based products to cater to the everyday needs of modern lifestyles. This includes Food and beverage, Cosmetics, Spa, Home and family products.

Thời gian:
Đăng bởi: admin