green-innovation-fellowship-Graphenel

Graphenel

green-innovation-fellowship-Graphenel

Graphenel JSC, thành lập năm 2011, là một công ty công nghệ tập trung vào sản xuất hàng loạt đồng phân graphene và các ứng dụng. Phương pháp độc đáo của chúng tôi là tinh chế chất béo động vật đề sản xuất graphene theo quy mô lớn, vật liệu nổi tiếng của tương lai.

Graphenel JSC, founded in 2011, is a technology company focusing on mass graphene manufacturing and its applications. Our unique method is to refine animal fat to produce cost-effective mass production of graphene, the well-known material of the future.

Thời gian:
Đăng bởi: admin