green-innovation-fellowship-koina

Koina

green-innovation-fellowship-koina-1

Koina là hệ sinh thái nông nghiệp 4.0 kết nối nông dân và các kênh bán hàng. Koina phân phối các sản phẩm rau củ quả, trái cây nông sản Việt Nam với giá hợp lý và chất lượng tốt. Chúng tôi đồng hành cùng nồng dẫn để tái tạo canh tác, gia tăng năng suất đất trồng thông qua các ứng dụng công nghệ.

Koina is a 4.0 agricultural ecosystem connecting farmers and sales channels. Koina distributes Vietnamese agricultural products, fruits and vegetables at reasonable prices and good quality. I accompany farmers to regenerate farming. increase soil productivity through technology applications.

Thời gian:
Đăng bởi: admin