green-innovation-fellowship-magix

Magix

green-innovation-fellowship-magix-1

Magix là DN tập trung vào việc xây dựng “giải pháp đóng gói đặc biệt là đóng gói trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Magix is a company focused on building specialized packaging solutions. particularly in the field of e-commerce.

Thời gian:
Đăng bởi: admin