Sự kiện Green Summit

Sự kiện GREEN SUMMIT với chủ đề ESG và Green Innovation

Hội thảo showcase giải pháp với các doanh nghiệp lớn

  • Quy mô 100-200 doanh nghiệp tầm trung và lớn Việt Nam và quốc tế tham gia, cơ hội để Top 10 trình bày giải pháp và tìm kiếm đối tác, khách hàng
  • Kết nối mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến green innovation