CASE STUDY:  “Garbage King” – Trạm phục hồi tài nguyên từ chất thải

Việc tìm kiếm việc làm đối với sinh viên mới tốt nghiệp đang đặt ra một thách thức lớn vì số lượng sinh viên tốt nghiệp đã vượt quá số lượng việc làm trên thị trường. Đối mặt với tình hình đó, một số nhỏ các sinh viên đại học Trung Quốc đã chuyển sang lựa chọn khác – bắt đầu kinh doanh riêng của mình. Ngành công nghiệp phục hồi tài nguyên tái tạo, mặc dù đối với hầu hết mọi người nó chỉ tương đương với việc thu gom chất thải truyền thống, nhưng thực tế lại cần gấp người có kiến thức lý thuyết và kỹ năng kỹ thuật.

Tại sao đó là việc xanh và bền vững?

Wu Mingxuan, Lv Mingjiang và Wang Yu giới thiệu một hệ thống hợp tác công bằng cho những người thu gom chất thải, trong đó trạm mua hàng tiếp nhận việc bồi thường. Các người thu gom rác được đăng ký làm đối tác hợp tác chính thức và được cung cấp hỗ trợ cho các cơ sở như khu nghỉ ngơi, sửa chữa xe ba bánh, giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Họ cũng cung cấp đào tạo cho các người thu gom chất thải để xử lý chất thải đúng cách và đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Họ còn đảm bảo việc thanh toán công bằng và chính xác cho hàng hóa được cung cấp. Dịch vụ của họ giúp giữ cho các cộng đồng sạch sẽ và cung cấp tài nguyên có giá trị cho các hoạt động tái chế và nâng cấp, giảm sự khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Bài học rút ra

Những sinh viên tốt nghiệp này đã gặp phải những khó khăn chưa biết khi bắt đầu kinh doanh riêng của mình. Nhưng đó là một niềm an ủi khi thấy rằng doanh nghiệp đang phát triển nhanh hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi mong đợi. Ở nhiều thành phố lớn và trung bình, hàng trăm tấn chất thải được tạo ra mỗi ngày; và tài nguyên tái tạo bị lãng phí hàng năm có giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ. Theo cách này, ngành công nghiệp này có tiềm năng lớn và vì nó ít cạnh tranh, đòi hỏi đầu tư nhỏ và rủi ro thấp, đây là một lựa chọn nghề nghiệp tốt cho sinh viên tốt nghiệp.

Nguồn: ILO – International Labour Organization