green-innovation-fellowship-tmonitor

tMonitor – Phần mềm giám sát chất lượng không khí

Phần mềm giám sát chất lượng không khí đột phá của tMonitor được thiết kế để cải thiện chất lượng không khí trong nhà, đồng thời thúc đẩy sự bền vững, giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí hoạt động, và đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc. Bằng cách sử dụng phần cứng độc quyền như một công cụ thu thập, giám sát và phân tích chất lượng không khí, tMonitor biến “vô hình” thành “tầm nhìn”.

Sử dụng phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo, tMonitor cung cấp phản hồi khẩn cấp trong thời gian thực khi xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp. Giải pháp đã được vinh danh này lý tưởng cho các công ty và tổ chức cam kết đổi mới xanh và phát triển bền vững.

Nhà sáng lập: Nam Vũ