BIDV – NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐẦU TIÊN PHÁT HÀNH KHUNG KHOẢN VAY BỀN VỮNG

BIDV chính thức phát hành Khung Khoản vay Bền vững sau tham vấn với Carbon Trust và trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam công bố khung kế hoạch toàn diện này cho khách hàng, tạo cơ hội cho ngân hàng phát triển và giới thiệu các sản phẩm tài chính bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng.

BIDV đã thúc đẩy tăng trưởng bền vững và xanh trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. BIDV đã triển khai nhiều chương trình hành động để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Hiện nay, BIDV dẫn đầu thị trường về tài trợ xanh với 1,718 dự án và tổng dư nợ tín dụng là 63,773 tỷ đồng (tương đương 2.7 tỷ USD), chiếm 4.3% tổng dư nợ tín dụng của BIDV và 13% tổng dư nợ tài trợ xanh của cả nền kinh tế. Do đó, việc phát triển khung kế hoạch là bước tiếp theo cho BIDV để giới thiệu và cung cấp các sản phẩm tài chính bền vững cho thị trường trong nước.

Chris Stephens, Giám đốc khu vực Châu Á và Châu Phi của Carbon Trust, cho biết: “Nhu cầu về tài chính bền vững để khắc phục chuyển đổi khí hậu tại Việt Nam ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Khung Khoản vay Bền vững của BIDV là bước đầu tiên quan trọng để huy động vốn cần thiết cho các giải pháp bền vững và thúc đẩy những kết quả có tác động tích cực trong xã hội rộng lớn hơn.”

Nguồn: vietnamnews.vn