CASE STUDY: VỎ GẠO TẠO RA ĐIỆN

Năng lượng đã trở thành nhu cầu chính của các cộng đồng nông thôn tại Ấn Độ và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với chi phí của các nhiên liệu hóa thạch tiếp tục tăng và khó khăn trong việc tiếp cận do các khu vực nông thôn thường xa xôi, những cộng đồng này thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận năng lượng điện.

Phát triển sản phẩm và tăng trưởng

Cơ hội thị trường để tạo ra điện sạch tại nông thôn Ấn Độ nghèo đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Ông Sinha cùng đồng nghiệp của mình bây giờ sử dụng con số này như một tiêu chuẩn cho sự phát triển của doanh nghiệp của họ. Họ nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp của mình để mang điện sạch cho người dân nông thôn Ấn Độ và kế hoạch xây dựng 2000 nhà máy năng lượng từ vỏ gạo nhỏ sẽ phục vụ hàng triệu khách hàng vào năm 2014. Để mở rộng doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về các hoạt động của họ, ông Sinha sẽ tham dự một diễn đàn đầu tư toàn cầu, nơi ông sẽ trình bày về mô hình kinh doanh Husk Power cho một nhóm nhà đầu tư quốc tế. Ông hy vọng các nhà đầu tư mới này sẽ hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

Bài học rút ra

Dự án này cho thấy một cách tiếp cận tương lai khả thi để liên kết sinh kế của cộng đồng với quản lý môi trường. Vì năng lượng từ vỏ gạo gây ít tác động tiêu cực đến môi trường, khả năng bán điện sử dụng nguồn năng lượng này rất thú vị. Dự án này sẽ đáng chú ý để theo dõi khi bán hàng này hình thành. Dự án sử dụng một khung chính sách hiện có cho phép bán điện của các nhà sản xuất quy mô nhỏ cho cộng đồng. Tin rằng đây là dự án đầu tiên để sử dụng điều này, và do đó có khả năng gặp phải một số thách thức trên đường đi. Học được từ những thách thức này có thể giúp làm cho chính sách này được sử dụng rộng rãi hơn cho các cộng đồng ở các khu vực khác trên cả nước.

Nguồn: ILO – International Labour Organization