Unisphere – Một kiến trúc bền vững: Thiết kế không còn mức phát thải ròng bằng “0” 

Các phương pháp thiết kế bền vững giúp giảm lượng khí CO2 và giảm thiểu tác động tiêu cực của công trình đến môi trường. Mục tiêu là tạo ra các tòa nhà có tác động ít nhất đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học xung quanh. Một lợi ích khác của việc áp dụng các phương pháp thiết kế bền vững là hiệu quả năng lượng, được đạt thông qua việc giảm khí thải carbon trong nguồn cung cấp năng lượng của tòa nhà, tức là giảm tiêu thụ năng lượng dựa trên carbon bằng cách tạo ra năng lượng tái tạo tại chỗ và sử dụng năng lượng tái tạo được tạo ra trên địa phương.

Hướng mới của kiến trúc xanh này được gọi là ‘Thiết kế không còn mức phát thải ròng bằng “0”’ và Unisphere là một ví dụ điển hình về thiết kế không còn mức phát thải ròng bằng “0”, nằm tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Đây là tòa nhà thương mại không còn mức phát thải ròng bằng “0” lớn nhất Hoa Kỳ, không để lại bất kỳ lượng carbon trong quá trình vận hành. Tòa nhà này được cung cấp hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo và là hình mẫu của các phương pháp thiết kế bền vững cần thiết cho tương lai của ngành kiến trúc. Unisphere đã đạt được trạng thái không còn mức phát thải ròng bằng “0” của mình bằng cách tích hợp các chiến lược tiết kiệm năng lượng đột phá vào thiết kế của mình. Với 3000 tấm pin mặt trời, một hệ thống hầm bê tông dài một mét vuông, giúp điều tiết nhiệt độ và hoạt động như một hệ thống thông gió tự nhiên, và 52 giếng đổi nhiệt. Tòa nhà tạo ra năng lượng dư thừa trong quá trình sản xuất cao điểm, sau đó sử dụng vào ban đêm hoặc trong thời gian không cao điểm.

Nguồn: GRC Insights