Áp dụng ESG tại doanh nghiệp: Gia tăng tính cạnh tranh trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu

Vừa qua tại Cần Thơ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo “Kinh doanh bền vững: Chìa khoá tạo lợi thế cạnh tranh”, nhằm cập nhật cho doanh nghiệp Việt Nam những xu hướng và thực tiễn trong áp dụng ESG (Môi trường, Xã hội, và Quản trị) cũng như các cơ hội và nguồn lực hỗ trợ cho khu vực tư nhân trong việc triển khai áp dụng ESG vào thực tiễn doanh nghiệp.

Đại diện Quỹ đầu tư VinaCapital dẫn chứng những doanh nghiệp dệt may da giày: “Ngành da giày Việt Nam trong thời gian vừa qua mất rất nhiều hợp đồng sang tay của các nhà sản xuất Bangladesh chỉ vì Bangladesh đi trước Việt Nam trong việc triển khai ESG”.

Đại diện Quỹ đầu tư VinaCapital dẫn chứng những doanh nghiệp dệt may da giày: “Ngành da giày Việt Nam trong thời gian vừa qua mất rất nhiều hợp đồng sang tay của các nhà sản xuất Bangladesh chỉ vì Bangladesh đi trước Việt Nam trong việc triển khai ESG”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quý Hạnh, chuyên viên tư vấn cao cấp ERM, “Các nhà đầu tư quốc tế ngày càng có nhiều ưu tiên và kỳ vọng về ESG”. Bối cảnh ESG ở Việt Nam hiện nay “rất sôi động”, các doanh nghiệp Việt Nam đang đưa rủi ro khí hậu và ESG vào trong chiến lược kinh doanh và quản trị. Theo ông, đây vừa là thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp thực hành ESG.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn