“Kế hoạch hành động phục hồi xanh” của Liên minh châu Phi đang có những bước tiến triển mới nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững và khả năng phục hồi khí hậu ở châu Phi

Addis Ababa, ngày 5 tháng 6 năm 2023 – Liên minh Châu Phi (AU) đang tiến hành các bước quan trọng nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch COVID-19 và quản lý tác động của biến đổi khí hậu trên khắp lục địa. Kế hoạch Hồi phục Xanh của AU (GRAP) là một chiến lược toàn diện được thiết kế để thúc đẩy các sáng kiến xanh, giảm lượng khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường và tăng cường sức chịu đựng đối với biến đổi khí hậu. AU cam kết tiếp tục dẫn đầu việc triển khai kế hoạch tham vọng này, cung cấp một khung việc chiến lược cho việc phục hồi kinh tế bền vững.

Thông qua nguồn tài trợ chung từ Global Affairs Canada và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI), một dự án mới đã được khởi động nhằm giúp việc thi hành GRAP thông qua tập trung vào kiến thức về chính sách và xây dựng năng lực cho sự tăng trưởng xanh, với sự tập trung vào tài chính khí hậu. Nỗ lực hợp tác này là gói công việc đầu tiên trong tổng số 4 công việc được lên kế hoạch của GGGI và nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và thúc đẩy tích cực cho Châu Phi.

Để đảm bảo việc thực hiện dự án hiệu quả, một Ủy ban Điều hành Dự án (PSC) đã được thành lập bởi GGGI phối hợp với Canada, Ủy ban Liên minh Châu Phi (AUC) và Quỹ Xây dựng Năng lực Châu Phi (ACBF). Lần họp PSC này đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 tại Addis Ababa, Ethiopia, để cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho các hoạt động của dự án. Trong cuộc họp này, ủy ban đã xem xét kế hoạch làm việc hàng năm, ngân sách và báo cáo theo kết quả, cũng như đặt nền tảng cho việc thực hiện thành công GRAP.

Mục tiêu của dự án là cải thiện tác động về sức chịu đựng kinh tế và khí hậu của các dân cư Châu Phi, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, những người được ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19. Để đạt được điều này, có ba thành tựu trung gian chính: tăng cường năng lực của AUC để thực hiện GRAP, nâng cao kỹ năng của các nhà hoạch định chính sách quốc gia và khu vực để phát triển các chính sách tăng trưởng xanh bao gồm khung thay đổi khí hậu của họ một cách bao hàm và tạo điều kiện tiếp cận với tài chính khí hậu cho việc hồi phục xanh của Châu Phi, với sự tập trung đặc biệt vào các sáng kiến ​​hỗ trợ phụ nữ và thanh niên.

Cuộc họp PSC tại Addis Ababa là một thời điểm then chốt để đẩy mạnh sự thực hiện của GRAP của AU và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch COVID-19. AU đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình với việc hợp tác với các đối tác của mình để thúc đẩy các sáng kiến ​​xanh, giảm lượng khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường Châu Phi và xây dựng sức chịu đựng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Với sự tập trung đặc biệt vào việc nâng cao sức chịu đựng kinh tế và khí hậu của các cư dân Châu Phi, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên trong thời kỳ sau đại dịch COVID-19, PSC đang cung cấp các lời khuyên và chỉ dẫn vô giá cho việc thực hiện thành công GRAP của AU.

—————————————-

Nguồn: GGGI

Nguồn ảnh: Internet