Thách thức đa chiều của Bền vững

Có nhiều lý do lạc quan để theo đuổi mô hình tăng trưởng kinh tế không phát thải.

Lựa chọn thông minh

Tin vui cho dòng vốn FDI xanh trong tháng 11/2022 là sự kiện Tập đoàn Lego đã khai trương nhà máy hướng tới trung hòa carbon đầu tiên đặt tại Việt Nam.

Năm 2050, dân số Việt Nam dự kiến đạt 110 triệu người, trong đó khoảng 22,3 triệu người trên 65 tuổi (tỉ lệ 20,4% dân số). Tăng trưởng cần năng lượng và cả nhu cầu dân sinh đều bùng nổ, khi đó áp lực cung cấp đủ năng lượng và tạo ra đủ việc làm chất lượng cao nhằm đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, trong khi đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho dân số già là một thách thức lớn.

Để giải quyết vấn đề này, các nước phát triển cần tiên phong đầu tư vào nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ xanh có chi phí thấp hơn, tiệm cận rộng khắp tới tầng lớp người thu nhập thấp trên thế giới. Tuy nhiên, các nước nghèo không dễ dàng chuyển đổi qua năng lượng xanh do thiếu vốn và công nghệ.

“Quốc gia hạng nhất” chống biến đổi khí hậu

Con đường đúng đắn nhất và chống biến đổi khí hậu hiệu quả nhất là nhanh chóng đưa quốc gia phát triển, trở thành quốc gia hạng nhất. Trong tiến trình phát triển kinh tế, con người sẽ để lại những hậu quả môi trường là không tránh khỏi và quản trị bền vững nhằm đảm bảo những tổn hại ở mức vừa phải và trong tầm kiểm soát.

Lộ trình sinh thái của doanh nghiệp

Không có lợi nhuận thì sẽ không có doanh nghiệp nào bền vững. Tuy nhiên, để có lợi nhuận bền vững, doanh nghiệp cần có sự chuyển đổi bền vững một cách sáng suốt, tránh tự rơi vào “bẫy chi phí”. Khái niệm xanh và bền vững thường hay được dùng thay thế cho nhau nhưng chúng có những điểm khác biệt. Để được công nhận kinh doanh xanh, doanh nghiệp phải có được các chứng chỉ theo từng cấp độ, cho tới khi đạt được Net Zero và kinh tế tuần hoàn.

Không có nguồn lực dồi dào như các tập đoàn lớn đầu tư cho ESG (môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp), doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) có mong muốn phát triển bền vững thì cốt yếu là ở sự chủ động cân bằng tốt các yếu tố con người, hành tinh và lợi nhuận và phải phù hợp với nguồn lực nội tại doanh nghiệp.

Nguồn: Nhịp cầu đầu tư